ประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียน 2020

วันพ่อแห่งชาติ
วันชาติ
บำเพ็ญประโยชน์
ปลูกป่าชายเลน
เปิดภาคเรียน
สถานตากอากาศบางปู ป.1
สถานตากอากาศบางปู ป.2
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อ.3
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ป.3
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ป.4
ป้อมพระจุลฯ ป.5
ป้อมพระจุลฯ ป.6
อบรมคุณธรรมฯ ป.1
อบรมคุณธรรมฯ ป.2
อบรมคุณธรรมฯ ป.3
อบรมคุณธรรมฯ ป.4
อบรมคุณธรรมฯ ป.5
อบรมคุณธรรมฯ ป.6
วันแม่แห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์
วันภาษาไทย
พิธีไหว้ครู กลุ่ม 1
พิธีไหว้ครู กลุ่ม 2
ถวายเทียนพรรษา
Big Cleaning
ปัจฉิม ป.6
นิทรรศการปฐมวัย พก_200404_0028
มอบใบประกาศ
มอบใบประกาศ DARE
รับนม S-26
Show More

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.