ผู้บริหาร  

นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล 

ดำรงตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุขเจริญผล

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ 
 

 

ดร.อภิสรดา สุขเจริญผล 

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ


วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ 
ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ 

 

นายชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล 

ดำรงตำแหน่ง : ผู้จัดการ


วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (Engineeing computer) 
 

 

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.