สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน 

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

สระว่ายน้ำ

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

ห้อง Sound Lab

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

ห้องวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

ห้องดนตรีไทย

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

ห้องสมุด

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา
โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

ห้องคอมพิวเตอร์

สิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับนักเรียน

ทางโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษาได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้บริการกับนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และกิจกรรมงานอดิเรกต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่น ๆ นอกจากด้านวิชาการอีกด้วย

 

 • ห้องคอมพิวเตอร์ 

 • ห้อง SOUND LAB

 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ

 • ห้องสมุดมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิกา

 • สระว่ายน้ำระบบ OVER FLOW SYSTEM

 • เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา

 • เรียนค่ายคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)

 • ประกันอุบัติเหตุฟรี

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 • ติดตั้ง TV ทุกห้อง

 • จัดระบบบวงจรปิดภายในโรงเรียน

 • ห้องดนตรีไทย , ดนตรีสากล

 • ห้องนาฏศิลป์

 • ห้องจริยธรรม

 • ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา