ประกาศ หยุดเรียน 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 64 ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในพื้นที่ควมคุมสูงสุด ตามท่ ศบค. ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มเติม ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 28 จังหวัดนั้น

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศ

หยุดเรียน​ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 ม.ค. 2563

(ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ)

และเปิดเรียนตามปกติ

ในวันที่ 1 ก.พ. 2564

ทั้งนี้โรงเรียนจะประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ

ที่จะเกิดขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์

Facebook และไลน์ห้องเรียน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน

- บุคลากรและผู้บริหาร

- รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สมัครเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2020 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.