ด้วยความห่วงใยจาก 

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรน่าระลอกใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายนนี้ทางโรงเรียนมีความเป็นห่วงถึงสุขภาพอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครอง

ในช่วงปิดเทอมที่ไม่มีการเรียนการสอนนี้

ขอให้ทุกท่าน ระมัดระวัง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หรือใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื่อ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นแออัด

 

และหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิด

มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง กรุณากักตัวเพื่อสังเกตอาการ หรือหากมีอาการบ่งชี้ถึงโรค COVID-19 ควรไปตรวจหาเชื้อ

ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยด่วน

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน

- บุคลากรและผู้บริหาร

- รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สมัครเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.