​สังเกตอาการสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์

โอมิครอน จากรายงานส่วนใหญ่ในผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วมักพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการเล็กน้อยหรือแทบจะไม่แสดงอาการเลย โดยอาจพบอาการเหล่านี้ได้

 • อ่อนเพลีย

 • เหนื่อยง่าย

 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเนื้อตัว

 • ไม่ค่อยมีไข้

 • จมูกยังได้กลิ่น

 • ลิ้นยังสามารถรับรสได้

 • อาจมีอาการไอเล็กน้อย

 • ปอดอักเสบ

 

อัพเดทอาการใหม่ของผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มเติม 5 อาการ 

 • เจ็บคอ

 • ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย

 • เหนื่อย อ่อนเพลีย

 • ไอแห้ง

 • เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

เปิดรับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียน

press to zoom
ใบประกาศโควิด
ใบประกาศโควิด

press to zoom
ห้องพิเศษ รวบ
ห้องพิเศษ รวบ

press to zoom
เปิดรับสมัครนักเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียน

press to zoom
1/21

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

บุคลากรและผู้บริหาร

รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี
ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

สมัครเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

วันชาติ พก.jpg
ประมวลภาพ
กิจกรรมนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
DSC01560.jpg
บรรยากาศภายในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน