แจ้งเลื่อนวันจำหน่ายหนังสือเรียน 

 เสื้อผ้าชุดเรียน และรับผลการเรียน 

 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 2 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการยังไม่คลี่คลาย

 ทางโรงเรียนสุขเจริญผล จึงขอเลื่อนวันรับ 

 สมุดพก ชำระค่าเทอม จำหน่ายหนังสือ 

 และเสื้อผ้า ออกไปอีก

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก

ศคบ.มท. และจังหวัดสมุทรปราการ

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ

ในลำดับต่อไป และขออภัยเป็นอย่างสูง

ที่ต้องเลื่อนในการดำเนินการดังกล่าว

press to zoom
o-net คณิต+วิทย์
o-net คณิต+วิทย์

press to zoom
เกียรติบัตร O-NET
เกียรติบัตร O-NET

press to zoom

press to zoom
1/28

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

บุคลากรและผู้บริหาร

รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี
ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

สมัครเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

วันชาติ พก.jpg
ประมวลภาพ
กิจกรรมนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
DSC01560.jpg
บรรยากาศภายในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน